تماس با ما

دفتر شیراز

 • آدرس

  بلوار نصر غربی، روبروی ریاستی اول، کوچه 3

 • تلفن ثابت

  071-37337926 / 071-37301456

 • ایمیل

  sanjesh_bartar_callab@yahoo.com

 • فکس

  071-37301456

آزمایشگاه مرکزی

 • آدرس

  بوشهر خیابان صلح آباد(طالقانی)، کوچه سنگسر5،طبقه فوقانی ،مطب دکتر اسفندی

 • تلفن ثابت

  07733328670 / 07733336490 / 07733337097

 • فکس

  077-33321375

 • تلفن همراه

  09177734572 / 09364859991