کالیبراسیون

آزمایشگاه الکتریک

کالیبراسیون انواع مولتی متر، آمپرمتر، ولتمتر، آمپرمتر چنگکی، فرکانس متر، کالیبراسیون جعبه مقاومت ، جعبه سلف ، جعبه خازن ،LCR متر، واتمتر، اختلاف فاز ، قابلیت تولید و اندازه گیری ولتاژهای AC و DC ، تولید و اندازه گیری جریان های AC و DC ، اسیلوسکوپ ،فانکشن ژنراتور، قابلیت شبیه سازی ترموکوپل های تایپ B,C,E,J,K,L,R,S,N، کالیبراسیون انواع تایمر و کرنومتر دیجیتالی و دستی

گواهینامه ها