کالیبراسیون

آزمایشگاه دما و رطوبت

کالیبراسیون انواع دماسنج های تماسی شامل( دماسنج¬های شیشه¬ایی، انواع ترموکوپل ها، انواع ترمومتر های مقاومتی، سیستم های پرشده)، انواع محیط های دمایی شامل(انواع کوره، آون، اینکوباتور، اتوکلاو و انواع کنترل کننده های دمایی و انواع ترانسمیترهای دما و ...)، چمبرهای دما و رطوبت، انواع رطوبت سنج ها و دیتالگرها و ...

آزمایشگاه دما و رطوبت

گواهینامه ها