کالیبراسیون

آزمایشگاه ابعاد

کالیبراسیون انواع کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه گیری، خط کش، متر، فیلر، ارتفاع سنج، عمق سنج، زاویه سنج، گونیا، تراز، ضخامت سنج رنگ، الک آزمایشگاهی و پروفایل پروژکتور و دوربین های تئودولیت، ترازیاب و توتال استیشن و ....

آزمایشگاه ابعاد

گواهینامه ها