کالیبراسیون

آزمایشگاه جرم و ترازو

کالیبراسیون انواع وزنه ها در کلاس¬های مختلف، انواع مختلف ترازوهای مکانیکی و دیجیتالی، انواع باسکول مکانیکی و دیجیتالی، بچینگ پلنت و ....

آزمایشگاه جرم و ترازو

گواهینامه ها